Fysieke testen voor Jeugd

De visie en kennis van FysioMedics blijft zich ontwikkelen door nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van sport en beweging. Blessurepreventie is een van onze belangrijkste pijlers. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk sporters en jeugd preventief te begeleiden zodat zij zich fysiek kunnen ontwikkelen en zo lang mogelijk blessurevrij kunnen sporten.

De Functional Movement Screening

Deze specifieke screeningsmethode biedt de mogelijkheid om verkeerde bewegingspatronen, asymmetrieën en zwakke schakels in het bewegen op de sporen. De analyse vindt eventueel plaats met behulp van camera’s, zodat op een later tijdstip de resultaten vergeleken kunnen worden. FysioMedics gebruikt deze informatie om de kans op blessures te verlagen en werkt daarnaast samen met jou aan verbetering in het algemene bewegen. De oefeningen worden zowel face-to-face als in onze trainingsapp aangeboden.

De Groeispurtmetingen

Omdat onze specialisatie en affiniteit ligt bij de (jeugd)sporter, vinden wij het belangrijk om hen zo goed mogelijk te begeleiden. De groeispurt verhoogt de kans op blessures en heeft invloed op de prestaties. Voor de sporter en tevens voor trainers is het van belang om de belastbaarheid aan te passen aan de groeispurt. Door lichamelijke metingen uit te voeren krijgen wij een goed beeld van de groeicurve met de daarbij horende risico’s. Dit is voor zowel het kind, de ouders en de trainers/coaches interessant en essentieel om te weten.

Testen motorische vaardigheden

Jezelf fysiek ontwikkelen heeft een grote invloed op het dagelijks leven en tijdens het sporten. Hierdoor verlaag je de kans op pijntjes & blessures en gaat het prestatieniveau omhoog. Om erachter te komen of er risico’s in het beweegpatroon aanwezig zijn kunnen wij de motorische vaardigheden testen en dit samen naar een hoger niveau brengen.

Er zijn 5 motorische basisvaardigheden die ons fysieke prestatievermogen bepalen. Dit zijn uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid. Het beheersen van deze motorische vaardigheden zorgt voor een fors mindere kans op pijnklachten. Daarnaast vergroot het de sportprestaties en is er een meer actieve leefstijl op latere leeftijd aanwezig.

Bij FysioMedics hebben wij een eigen uniek programma ontwikkeld, het Motorisch Leer Programma (MLP). Dit programma leert om de goede motorische vaardigheden in vijf fases aan te leren. Bij elke fase horen verschillende testen om het beginniveau te bepalen. De daaropvolgende trainingssessies worden hierop afgestemd. Evaluaties en monitoring bepalen dan het moment waarop men door kan stromen naar de volgende fase.

 • Test fase 1: Mobiliteit en statische stabiliteit
 • Test fase 2: Dynamische stabiliteit
 • Test fase 3: Hypertrofie
 • Test fase 4: Plyometrie stabiliteit
 • Test fase 5: Plyometrie kracht & power
  Aan de hand van de testen passen wij het oefenprogramma per persoon specifiek aan!

Fysiotherapie en lichamelijke ontwikkeling bij kinderen vraagt om specifieke kennis en ervaring. Vanuit kinderfysiotherapie en sportfysiotherapie hebben wij een nog aantal testen die wij kunnen aanbieden bij kinderen om inzicht te verkrijgen in hun fysiek:

 • Fitkids Treadmill Test
 • Godfrey Fiets Protocol
 • Muscle Power Sprint Test
 • Meten van acceleratievermogen (startsnelheid)

Naar aanleiding van de uitslag van de testen kunnen wij een uitspraak doen over het fysieke aspect en geven wij relevante informatie en passend advies. De testen worden ook gebruikt om de trainingsvoortgang van uw kind te monitoren, een training op te starten of eventueel tijdig aan te passen.

Testen is 1, er een adequaat vervolg aan geven is 2

Ons motorisch leerprogramma is ontwikkeld om beweegpatronen te monitoren en te verbeteren. Het motorisch leerprogramma is dus opgebouwd in vijf verschillende fases die iedereen doorloopt. Afhankelijk van eigen motorische vaardigheden worden trainingfases sneller, of minder snel doorlopen. Iedereen wordt dus begeleid op eigen niveau. Allereerst zal gestart worden om basis motorische vaardigheden aan te leren, waarna dit uitgebreid wordt naar prestatie gerichte trainingen. Middels hertesten wordt het niveau van motorische vaardigheden opnieuw bepaald. Hierdoor is continu bekend in welke fase uw sportend kind zich bevind en kunnen wij onze trainingsprogramma’s hierop aanpassen.

Meer weten over de testing (en trainen) bij het motorisch leerprogramma? Neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.