Blessurepreventie

TALENTONTWIKKELING EN BLESSUREPREVENTIE

De visie en kennis van FysioMedics blijft zich ontwikkelen door nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van sport en beweging. Om sporters en kinderen nog beter te kunnen begeleiden zijn wij steeds vaker bij sportverenigingen en scholen te vinden. Op deze locaties bieden wij medische begeleiding op het gebied van fysieke ontwikkeling (prestatiegericht en revalidatie) en medische testen aan. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk sporters en kinderen preventief te begeleiden zodat zij zich lichamelijk te kunnen ontwikkelen en zo lang mogelijk blessurevrij kunnen sporten.

Wij bieden op het gebied van preventieve testen bieden wij een Functional Movement Screening en voor de jongste sportende jeugd, groeispurtmetingen en een kidsscreening.

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING

Deze specifieke screeningsmethode biedt de mogelijkheid om verkeerde bewegingspatronen, asymmetrieën en zwakke schakels in het bewegen op de sporen. De analyse vindt eventueel plaats met behulp van camera’s, zodat op een later tijdstip de resultaten vergeleken kunnen worden. FysioMedics gebruikt deze informatie om de kans op blessures te verlagen en werkt daarnaast samen met jou aan verbetering in het algemene bewegen. De oefeningen worden zowel face-to-face als in de trainingsapp aangeboden.

GROEISPURTMETING

Omdat onze specialisatie en affiniteit ligt bij de (jeugd)sporter, vinden wij het belangrijk om hen zo goed mogelijk te begeleiden. De groeispurt verhoogt de kans op blessures en heeft invloed op de prestaties. Voor de sporter en tevens voor trainers is het van belang om de belastbaarheid aan te passen aan de groeispurt. Door lichamelijke metingen uit te voeren krijgen wij een goed beeld van de groeicurve met de daarbij horende risico’s. Dit is voor zowel het kind, de ouders en de trainers/coaches interessant en essentieel om te weten.

Kidsscreening

Voor kinderen jonger dan twaalf jaar bieden wij de kidsscreening aan: De Functional Movement Screening aangepast voor kinderen. De screening bestaat uit acht onderdelen die worden opgenomen met onze camera’s. De analyse die hierdoor ontstaat biedt ons de mogelijkheid tot inzicht in de motorische ontwikkeling en het opsporen van talenteigenschappen. Na de beoordeling van de testen zullen wij een specifiek oefenprogramma opstellen om jouw kind te ondersteunen. Het oefenprogramma wordt begeleid door een van onze fysiotherapeuten. Door middel van de oefeningen zal de beweeglijkheid en stabiliteit van het kind verbeteren, werken we actief aan blessurepreventie en heeft jouw kind meer plezier in bewegen.